SUMBANGAN PENDIDIKAN ZAKAT ANAK SELANGOR

Sekolah Rendah & Menengah

Permohonan Bantuan Pendidikan Zakat  

MAKLUMAN !!
Di maklumkan bahawa permohonan Sumbangan Pendidikan Anak Asnaf (SPAZS) telah ditutup tepat pada 03 Disember 2022, 11.59PM. Sehubungan dengan itu, semua permohonan baru/permohonan berdaftar namun masih belum lengkap yang dihantar selepas daripada tarikh dan masa ini tidak akan diterima.
Sila masukkan No Kad Pengenalan Ketua Keluarga :

No Kad Pengenalan: *
 
Dengan menggunakan Sistem SPZAS ini, anda menyatakan kebenaran dan persetujuan anda terhadap terma-terma yang terkandung di dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami.