SUMBANGAN PENDIDIKAN ZAKAT ANAK SELANGOR

Sekolah Rendah & Menengah

Permohonan Bantuan Pendidikan Zakat (Rayuan)  

NOTIS PENTING :
Ini adalah untuk permohonan rayuan bagi yang pernah memohon sebelum ini sahaja. Sila pastikan anda telah membaca dan memahami syarat-syarat permohonan, soalan lazim dan memuat turun Borang A, B dan C bagi tujuan lampiran permohonan ini.
Sila Klik Di Sini : https://www.zakatselangor.com.my/spzasrm/
Sila masukkan No Kad Pengenalan Ketua Keluarga :

No Kad Pengenalan: *
 
Dengan menggunakan Sistem SPZAS ini, anda menyatakan kebenaran dan persetujuan anda terhadap terma-terma yang terkandung di dalam Notis Perlindungan Data Peribadi kami.